neararsan.forum.st
acıkögretim denetim muhasebesi unite 8 Ltfernyeolun

acıkögretim denetim muhasebesi unite 8

Aşağa gitmek

default acıkögretim denetim muhasebesi unite 8

Mesaj tarafından Admin Bir 26th Mayıs 2009, 09:58

[[center]Denetimin tamamlanmasında temel iki aşama denetim çalışmasının tamamlanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamasıdır.Denetçi birinci aşama olan denetim çalışmasının tamamlanmasında,bilanço sonrası ortaya çıkma olasılığı olan durumlarla ilgili olarak ek maddi doğruluk testlerinin yapılmasına yönelik çalışmaları yapar.İkinci aşama ise,denetçi tüm denetim çalışması sonucunda topladığı kanıtlarda ulaştığı sonuçları değerleme,hazırladığı çalışma kağıtlarının eksikliklerini,tamamlama gibi denetim başarısıyla doğrudan etkili olacak çalışmaları yerine getirir ki bu aşama da sonuçların değerlendirilmesi olarak adlandırılır.
Denetçinin Çalışmanın tamamlanması aşamasında ele alacağı noktalar şunlardır:
1- Şarta bağlı Borçların ve Zararların İncelenmesi : Şarta bağlı borçlar ve zararlar,doğrudan doğruya işletme ve işletme ile ilgili tarafların arasında olan ilişkilerden kaynaklanan ve denetim raporu yazılma anına kadar da sonuçları kesinleşmemiş olan gelecekteki belirsizliklere dayalı olaylar olarak tanımlanmaktadır.Şarta bağlı borçlara ve zararlara,vergi anlaşmalıkları,iskonto ettirilmiş alacak senetleri,işletme aleyhine açılmış tazminat davaları örnek verilebilir.
Destekleyici kanıt türlerinden sağlanacak kanıtları oluşturanlar ve denetçi tarafından dikkatle gözden geçirme tekniğinde tenkitçi bir gözle incelenmesi gerekenler şunlardır
* Dava,tazminat ve vergi konularındaki dökümanların incelenmesi
* Kurul ve komite toplantı tutanaklarının incelenmesi
* Aktiflerin,kredi ve kira sözleşmelerinin incelenmesi
* Vergi dairesi ve diğer devlet kurumlarından gelen yazıların incelenmesi
* Tazminatlarla ilgili dökümanların incelenmesi
* Banka doğrulama mektuplarının incelenmesi
2- Bilanço Sonrası Olayların Gözden Geçirilmesi : Bilanço sonrası olaylar,bilanço tarihinden itibarek denetim çalışmasının sonlandırıldığı tarihe kadarki zamanda gerçekleşecek olaylar olarak tanımlanmaktadır.Bilanço tarihinden sonraki olaylar iki gruba ayrılır.Birincisi,bilanço tarihinde mevcut olan durumlarla ilgili ek kanıt sağlayan ve mali tabloların hazırlanmasında yapılacak tahminleri doğrudan etkileyecek olan olaylardır.Örneğin,tahsil edilemez duruma gelen bir alacağın bilanço tarihi sonrası tahsil edilmesinin ve edilememesinin kesinleşmesi gibi.İkincisi ise bilanço tarihinde mevcut olmayan ama bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan koşullarla ilgili kanıt sağlayan olaylardır.Örneğin,hisse senetlerinde veya stoklarda bilanço tarihi sonrası piyasa değerlerindeki düşüş nedeniyle büyük kayıpların ortaya çıkması gibi.
Denetçi,bilanço sonrası gerçekleşmiş olayları,çoğu zaman normal denetim tekniklerini kullanarak inceler ve kanıt toplar
Uygulanacak Olan teknikler Şunlardır :
* Müşteri işletmenin avukatından mevcut davalarla iligli bilgi almak
* Müşteri işletme yönetim kurulu tutanaklarını incelemek
* Müşteri işlemeden bilanço sonrası olaylarla ilgili defterlerde gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını sormak
* Mevcut en son tarihli mali tabloları incelemek ve denetlenen mali tablolarla karşılaştırmalı olarak incelemek
* Müşteri işletme yönetiminden öz sermayede ve uzun vadeli borçlarda miktar olarak herhangi bir değişiklik olup
olmadığını sormak
3- Müşteri işletmeden Beyan Mektubu İstenmesi :
Yönetimden beyan Mektubu Almanın Amaçları Şunlardır
* Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak
* Dönem içinde verilen sözlü beyanların uygunluğunun devam ettiğini belirlemek
* Yönetimin beyanlaına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak
* Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetime ait olduğunu vurgulamak
* Müşteri ile denetçi arasındaki anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılmak
Bu mekbup sadece mali tabloların usulüne uygun olarak hazırlanğının bir kanıtıdır.Diğer taraftan işletme yönetiminin denetçiye böyle bir mektubu imzalayarak vermek istememesi denetçinin şartlı görüş açıklamasına neden olur.
Sonuçların değerlendirilmesi aşamasının bölümleri Şunlardır :
* Kanıtların yeterliliğinin değerlenmesi
* Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son defa ölçülmesi
* İşletmeden hataların düzeltilmesinin istenilmesi
* Çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesi
* İşletme yönetimi ile görüşme
Denetim Raporunun Bölümleri
* Başlık * Görüş Bildirme Paragrafı
* Müşteri İşletmenin açık ve tam adresi * Denetçinin adı,unvanı,imzası ve raporun düzenleniş tarihi
* Giriş Paragrafı
* Kapsam paragrafı

Denetim raporlarında genelde temel 3 bölüm vardır.Bunlardan ilk sırayı kapsam bölümü alır.Bu bölümde müşteri işletmenin hangi tarihli mali tablolarının incelenmeye alındığı,denetimin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre yapıldığı,örnekleme yöntemlerinin ve gerekli görülen denetim işlemlerinin uygulandığı belirtilir.
Görüş bölümünde denetçi,olumlu,şartlı veya olumsuz görüşten birini,ya da görüş bildirmeyeceğini açıklar
Denetçi olumlu görüş açıkladığında,raporunda sadece kapsam ve görüş bölümlerine yer verir.Denetçi,şartlı veya olumsuz görüşte ya da görüş bildirmekten kaçındığında denetim raporunda bir açıklama bölümüne yer vermek zorundadır.Kapsam ve görüş bölümleri arasında yer alacağı için bu bölüme ara bölüm denilir.
Görüş bildirmeyle iligli ortaya çıkan durumlar şunlardır:
1- Olumlu görüş : Mali tabloların müşteri işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçlarını doğru olarak yansıttığına kanaat getiren denetçi,olumlu ( Şartsız ) görüş açıklar
* Mali tablolar Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olmalı
* Denetim yapılan yılda önceki yıla göre muhasebe ilkelerinde değişiklik olmamalı
* Mali tablolarda tam açıklama kuralına uyulmalı
* Denetim kapsamında önemli sınırlamaları olmalalı
* Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu olan belirsiz durumlar varsa,bu belirsizlikler tabloların bütününün
doğruluğun sarsmayacak derecede önemsiz olmalı
2- Şartlı Görüş : Mali tablolardaki bazı kalemlerin doğruluğundan şüphe edildiğinde veya diğer bazı konularda tam kanaate sahip olunamamış fakat yine de mali tabloların bütününün doğruluğu hakkında bir görüş beyan edilebilecekse,denetçi görüşünü şartlı olarak açıklar.
Şartlı görüş açıklamanın olabileceği Durumlar:
* Mali tabloların hazırlanmasında GKGM ilkelerinden bazılarına uyulmamasına rağmen,bu durumun tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığına inanıldığı durumlarda
* Denetim yapılan yılda önceki yıla göre GKGM ilkelerinden bazılarında önemli değişiklikler yapılmasına rağmen,bu durumun tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığına inanıldığı durumlarda
* Mali tablolarda tam açıklama kuralına yeterince uyulmadığı halde tabloların bütününün doğru bulunduğu durumlarda
* Denetim kapsamına getirilen sınırlamalar mali tabloların belirli kalemleriyle ilgili kanıt toplamayı engelleyecek derecede önemli olmasına rağmen,mali tabloların bütününün doğruluğuna inanıldığı durumlarda
* Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu olan belirsiz durum önemli olarak kabul edildiği durumlarda
3- Olumsuz Görüş : Denetlenen mali tabloların dönemin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını aynen yansıtmadığına kanaat getiren denetçi olumsuz görüş açıklar
Olumsuz görüş açıklamaya neden olan durumlar :
* Mali tabloların GKGM ilkelerine tam olrak uyulmadan hazırlandığı durumlarda
* Denetim yapılan yılda önceki yıla göre GKGM ilkelerinde kabul edilemeyecek derecede değişiklikler yapılmışsa
* Mali tablolarda tam açıklama kavranıma hiç uyulmamışsa
4- Görüş Bildirmekten Kaçınma: Kanıt yetersizliği veya diğer nedenlerle,mali tabloların bütünü hakkında bir fikir yürütülemeyecek kadar görüş oluşmamışsa denetçi,görüş açıklamaktan kaçındığını belirtir.
Denetçini Görüş Açıklamaktan Kaçındığı Haller Şunlardır:
* Önemli bir kalemle ilgili kanıt toplanamamasına neden olan veya mali tablolar hakkında şartlı görüş bile bildirmesine olanak vermeyen sınırlamalar söz konusu olduğunda
* Gelecekte belirsiz durumun gerçekleşmesi işletme için hayati tehlike yaratacaksa
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 28
Teşekkürler : 2147483647
Kayıt tarihi : 25/05/09
Yaş : 25
Nerden : ığdır
İş/Hobiler : muzik ve site yaparım
Lakap : DjNeFeS

http://www.testereciler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz